สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ข่าวสารจากสำนักงานรับรอง
เอกสารประกอบการประชุม
แนะนำ/ร้องเรียน/ติชม ร้านยาคุณภาพ