หัวข้อจัดอบรม
ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
  online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992 กด 6 คู่สายอัตโนมัตฺ
17 พ.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
  online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992 กด 6 คู่สายอัตโนมัตฺ
19 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
  online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992 กด 6 คู่สายอัตโนมัตฺ
20 ก.ย. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
  online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992 กด 6 คู่สายอัตโนมัตฺ
15 พ.ย. 2567