หัวข้อจัดอบรม
ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
  online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992-5 กด 6
18 พ.ย. 2565