สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพได้ย้ายที่ทำการใหม่เป็น ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5919992 กด 6

การเก็บประวัติผู้ป่วยและการติดตามดูแลการใช้ยาต่อเนื่อง ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง