แจ้งชำระเงิน
ชื่อผู้ชำระเงิน *
ชื่อร้าน
ประเภทยอดที่ชำระ *
หมายเลขอ้างอิง
ชำระโดย
จำนวนเงิน *   บาท
เอกสารใบชำระเงิน * (.jpg, .png หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 1 Mb)
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
หมายเหตุ *