สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และ ประชาชนผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชกรรมโลก"
World Pharmacist Day 2022
ณ Central World ชั้น 7 โซน Atrium