สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพได้ย้ายที่ทำการใหม่เป็น ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5919992 กด 6

แบบสำรวจข้อมูลร้านยาคุณภาพเพื่อพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล

สำนักรับรองขอแจ้งแบบประเมินร้่านยาคุณภาพ (ขอใหม่และต่ออายุ) ในปี 2565

 
 
 
 
file_5216.l.htm (0.29 k)