สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับเภสัชกรร้านยา สามารถสมัครได้ที่หัวข้อการจัดอบรม

ท่านสามารถสแกน QR Code สำหรับร่วมไลน์กลุ่มร้านยาคุณภาพ และร้านยาทั่วไป เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ท่านสามารถสแกน QR Code สำหรับร่วมไลน์กลุ่มร้านยาคุณภาพ และร้านยาทั่วไป เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ