สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพได้ย้ายที่ทำการใหม่เป็น ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5919992 กด 6

ท่านสามารถสแกน QR Code สำหรับร่วมไลน์กลุ่มร้านยาคุณภาพ และร้านยาทั่วไป เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ