สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 86/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีเปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)