สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 6/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมร้านยาคุณภาพ พ.ศ. 2564