สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพได้ย้ายที่ทำการใหม่เป็น ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5919992 กด 6

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 5/2564 เรื่อง แบบคำขอรับการตรวจประเมิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564