สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2564 เรื่องการรับรองร้านยาคุณภาพ (กรณีครบอายุการรับรอง) 36 ร้าน