สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2564 เรื่อง การใช้ป้ายสัญลักษณ์ "ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม"