สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 4/2564 เรื่องการตรวจประเมิน วิธีตรวจประเมิน อายุการรับรองและการใช้เลขที่รับรองร้านยาคุณภาพ (ฉบับที่ 3)