สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 3/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมคำขอตรวจประเมินร้านยา GPP