สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ที่ 2/2564 เรื่อง วิธีตรวจประเมิน แบบคำขอการใช้เลขที่การรับรอง และแบบเกียรติบัตรรับรองเป็นร้านยา GPP