สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  จะปิดให้บริการสำนักงานในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทยากร ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ